Privacybeleid

In dit beleid betekent “wij”, “ons”, “onze” Person Centered Software Limited en betekent “u” de persoon die de website bezoekt. 

Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

Person Centered Software beheert gegevens volgens de Europese GDPR wet zoals gedefinieerd door verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.  

Alle organisaties die Mobile Care Monitoring gebruiken, moeten een contract hebben voor de levering van de service om te voldoen aan de AVG-vereisten. De voorwaarden van dit contract zijn beschikbaar in de Algemene voorwaarden. Personen die een Mobile Care Monitoring applicatie installeren moeten geautoriseerd zijn door de organisatie waartoe ze toegang willen krijgen en zijn gebonden aan de voorwaarden van het contract dat tussen ons en deze organisatie van kracht is. 

Informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen of verwerkt op computers in elk land waar we zaken doen met inachtneming van het wettelijk kader in dat land. 

Hoe wij informatie over u verzamelen 

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website bezoekt, u registreert om informatie van de website te downloaden of wanneer u contact met ons opneemt via de website. 

Dit kan informatie zijn die u ons verstrekt wanneer u bijvoorbeeld een contact- of het aanmeldingsformulier gebruikt, informatie die we verkrijgen of leren door bijvoorbeeld informatie over hoe u onze website gebruikt en de apparaten die u gebruikt om er toegang toe te krijgen. 

We zullen deze informatie gebruiken om het product of de dienst waar je om hebt gevraagd te vervullen, bijvoorbeeld om een aanvraag te verwerken of te reageren op een vraag, en we kunnen je informatie gebruiken voor elk doel waarvan we je op de hoogte stellen in verband met dat product of die dienst. We kunnen ook informatie verzamelen met behulp van cookies. 

We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Met uw toestemming kunnen we ook toegang krijgen tot andere persoonlijke informatie op uw apparaat, zoals uw telefoonboek, agenda of berichten, om u diensten te kunnen verlenen. Indien door u geautoriseerd, hebben we mogelijk ook toegang tot profiel- en andere informatie van andere services. 

Uw informatie delen met anderen 

Het is mogelijk dat we uw informatie moeten doorgeven aan personen die ons een dienst verlenen, met dien verstande dat zij uw informatie vertrouwelijk houden, en aan iedereen aan wie we onze rechten en plichten kunnen overdragen, zoals onze partners. We kunnen uw informatie ook vrijgeven als we hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Als we uw gegevens overdragen aan een serviceprovider in een ander land, zorgen we ervoor dat deze instemt met dezelfde beschermingsniveaus die wij in Nederland hanteren. Ze zullen uw gegevens alleen gebruiken om de dienst aan ons te kunnen leveren. 

We nemen administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Er kan echter geen enkele beveiligings- of versleutelingsmethode worden gegarandeerd om informatie te beschermen tegen hackers of menselijke fouten.

Hoelang we uw persoonlijke gegevens in ons bestand bewaren 

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze producten of service aan u te kunnen leveren. We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het up to date wordt gehouden. Uw rechten onder de gegevensbeschermingswet van 1998 blijven in de zin dat u kunt vragen welke informatie we over u hebben. 

U kunt dit doen door te schrijven naar: 

Person Centred Software Ltd, 1 Bell Court, Leapale Lane, Guildford Surrey GU1 4LY.

Of per e-mail: hello@personcentredsoftware.com 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in ons beleid, zullen we een prominente kennisgeving op onze website of applicatie plaatsen. Als de wijziging wezenlijke gevolgen heeft voor geregistreerde gebruikers, sturen we u een kennisgeving per e-mail, pushmelding of sms.