Zorgt Voor Betere Zorg

Rapportage

Consistente kwaliteit van zorg binnen de hele zorginstelling

Met de rapportage tool kunt u trends analyseren en bedrijf kritische KPI's meten voor een enkele locatie of of voor vergelijkbare locaties of de gehele zorginstelling

Wat het biedt voor een zorginstellingen

  • Borg dat benodigde zorg tijdig wordt uitgevoerd
  • Bewaak de kwaliteit van zorg binnen de zorginstelling
  • Meet de volledigheid van de zorg dossiers
  • Volg bevindingen op
  • Eenvoudige en effectieve trendanalyse
  • Bewaak belangrijke KPI's
  • Markeert onmiddellijk problemen
  • Vastlegging voor audits
  • Borging van zorgkwaliteit
  • Markeer zorgdossiers welke aandacht nodig hebben

Awards and associations

better-healthcare-award2019
care-england-award
care-sector-award2020
cha-award
cha-award2020
deloitte50-award
health-tech-digital2020-award2020
laing-award
leaders-in-care-award
ncf-award
sca-award
tech-track-award2020