Mobile Care Monitoring

Voordelen van valpreventie ​

The-Care-App-Icon

Zorgt Voor Betere Zorg

Meer tijd met bewoners

Geplande zorg


Het plannen van zorgacties kan helpen ervoor te zorgen dat bewoners tijdig de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De hulp die bewoners nodig hebben is dan beschikaar wanneer en waar dit nodig is. Het valrisico vermindert doordat de geplande zorg zorgt om tijdig aan de behoefte van de bewoner te voldoen. Andere geplande acties zijn het controleren van apparatuur of het controleren van de staat van schoeisel.

Falls-prevention-planned-care

Meer tijd om zord te verlenen

De Zorg App vermindert de administratieve lasten voor het personeel waardoor ze meer tijd hebben om met de bewoner door te brengen. Dit betekent dat de juiste ondersteuning kan worden gegeven en bewoners veilig kunnen wonen.
 

Voorkeuren & speciale instructies

Instructies, inclusief die over bewegen en omgang worden in de Zorg App aan het zorgteam gecommuniceerd als onderdeel van de zorginteracties die ze registreren. Door deze informatie beschikbaar te stellen bij het verlenen van zorg kan ondersteuning worden geboden in lijn met het zorgplan en eventuele voorkeuren die zij hebben. Dit stimuleert veilig werken en veilige mobilisatiemethoden.

fall-prevention-app-screenshot

 

Risico's waarvan je op de hoogte dient te zijn


Waarschuwt gebruikers voor eventuele risico’s waarmee een bewoner te maken kan krijgen. Hieronder valt ook het risico op vallen.

falls-prevention-food-texture

Activiteiten en beweging

Een ander belangrijk aspect voor het verminderen van kwetsbaarheid en valincidenten is het bijhouden van lichamelijke oefeningen. Met de Zorg-app kan de gebruiker de soorten oefeningen, duur en betrokkenheidsniveaus registreren, inclusief trainingstypen, zoals bijvoorbeeld enkelversterking.

falls-preventions-screenshot-2

 

Belangrijkste kenmerken
Overzicht
person-centred-software-falls-prevention
person-centred-software-mobile-car-monitoring

Wil je meer weten over Mobile Care Monitoring en valpreventie? Boek vandaag nog een demo!:
Call 020 399 9878
info@personcentredsoftware.nl

Awards and associations

better-healthcare-award2019
care-england-award
care-sector-award2020
cha-award
cha-award2020
deloitte50-award
health-tech-digital2020-award2020
laing-award
leaders-in-care-award
ncf-award
sca-award
tech-track-award2020