Resources » Latest Blogs
okt 27, 2021

Hoe kan ik als zorgverlener de zorg voor mensen met dementie toekomstbestendig maken?

In Nederland zijn er momenteel 290.000 mensen de met dementie volgens Alzheimer Nederland. Dit zal naar verwachting echter stijgen tot meer dan een half miljoen in 2040.

Ongeveer 70% van de verzorgingshuisbewoners leidt aan dementie. Zorgverleners zijn continu op zoek naar manieren om zich aan te passen om zo te kunnen anticiperen op de sterke stijging van het aantal personen met dementie en zo de best mogelijke dementiezorg te kunnen blijven leveren.

Een oplossing is technologie. De technologie verbetert elke dag. Veel zorgverleners implementeren innovatieve oplossingen om hun kwaliteit van zorg te verbeteren. Digitale zorgtechnologie die kan worden geïntegreerd in verzorgingshuizen en ondersteunt bij dementiezorg is een belangrijk technologisch ontwikkelingsgebied. Persoonsgerichte digitale oplossingen die gedetailleerd beschrijven wat belangrijk is voor elk individu en hun voorkeurszorgplan blijken een krachtig hulpmiddel te zijn voor zorgprofessionals bij de zorg voor mensen met dementie.

Door gebruik te maken van deze flexibele en innovatieve ontwikkelingen zijn zorgomgevingen in staat om software te implementeren en te integreren die de zorgprofessionals in staat stellen om een meer interactieve en gepersonaliseerde kwaliteit van dementiezorg te bieden. Het resultaat hiervan is dat de kwaliteit van leven van bewoners verbeterd kan worden.

Digitaal comfort

Door zorgverleners te voorzien van informatie over iemands levensverhaal, hobby's en angsten hebben ze de tools in handen om cruciale situaties aan te spreken en aan te pakken om iemand met dementie adequaat te begeleiden. Als een bewoner met dementie bijvoorbeeld onrust of angst ervaart, dan zijn er hulpmiddelen die informatie kunnen bieden zoals het favoriete lied of bezigheid van die persoon. Dit kan worden gebruikt als een hulpmiddel om hen te kalmeren en te helpen bij het ophalen van herinneringen – ontzettend belangrijk voor iemand met dementie.

Agitatie bij mensen met dementie kan te wijten zijn aan vele redenen zoals pijn, ongemak, medische redenen zoals bijwerkingen van een geneesmiddel of communicatieproblemen en omgeving. Onderzoekers van het Imperial College London publiceerden hun onderzoek  dat een model laat zien voor het analyseren van het risico op agitatie bij mensen met dementie en hoe monitoringgegevens hen kunnen ondersteunen. Dit onderzoek bevestigt de vaak al bestaande informatiebehoefte en digitaliseringsbehoefte van de zorgprofessionals. De informatie van de bewoners moet makkelijk op te vragen en in te voeren zijn. Digitale zorgmanagementsystemen worden ook de spil van alle informatie die ongelijksoortige technologieën creëren waardoor zorgprofessionals in één applicatie worden geïnformeerd over alles wat ze nodig hebben.

Zorgverleners hebben nu toegang tot een scala aan informatie over een bewoner met dementie vanuit de palm van hun hand, evenals het vast kunnen leggen van zorginteracties direct als je ze uitvoert. Een voorbeeld van een specialistische functie binnen Person Centred Software is de functie 'Wie ik ben'. Deze functie kan gebruikmaken van een beoordelingsplan waarin allerlei informatie over de bewoner wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld of ze cognitieve stoornissen hebben. Hierdoor kunnen zorgprofessionals een persoonsgerichte verzorging en ondersteuning bieden. Het informeert zorgprofessionals en personen die omgaan met bewoners met dementie hoe ze verzorgd willen worden en hoe je met hen het beste kunt communiceren. Natuurlijk is dementie een complexe aandoening en is niemand hetzelfde die leidt aan dementie. Daarom is het fijn om zoveel mogelijk (digitale) informatie paraat te hebben om verschillende behandelmethode te proberen en dit eenvoudig vast te leggen.

Personalisatie is de sleutel

Daarom moeten verzorgingshuizen zorgprofessionals inzicht geven in het persoonlijke profiel en zorgbehoeften van elk individu in plaats van iedereen in dezelfde dementiebox te plaatsen wat niet nuttig praktisch of ethisch is. Deze zorgdocumenten bevatten veel informatie die een individu beschrijft. En nog belangrijker, bevatten elementen over het leven van een persoon, zoals hobby's, angsten, eerdere carrières en zelfs waar ze graag over praten.

Goede digitale dementiezorgtechnologie zorgt voor een portaal van het leven van het individu, waardoor zorgprofessionals toegang hebben tot informatie om zo contact te kunnen maken met een persoon en ze daardoor zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Zorgprofessionals hebben hierdoor altijd de informatie eenvoudig en gebruikersvriendelijk beschikbaar over een bewoner. Door het direct beschikbaar zijn van de informatie op het moment dat je het nodig hebt, helpt het de kwaliteit van de zorg te verbeteren en bespaar je ook tijd en verhoogt het de productiviteit.

Wat je wilt is wanneer een bewoner met dementie maar ook andere bewoners in een verzorginshuis komen wonen, is hun levensverhaal vastleggen. Op die manier kun je identificeren wat hen uniek maakt. Door technologie te gebruiken om hun levensgebeurtenissen, mentale toestand en wensen voor toekomstige zorg te bespreken en vast te leggen zullen digitale zorgplannen meer omvattend zijn en daarmee een beter instrument voor zowel de bewoner als de zorgprofessional.

Het bouwen van profielen

Zorgtechnologie kan ook worden gebruikt om een profiel op te bouwen over iemands leven dat zorgprofessionals kunnen gebruiken om te helpen communiceren met bewoners op een manier die comfortabel en persoonsgericht is.

Functies rond persoonlijke gedragsondersteuningsplannen zijn ook nuttig. Hierdoor heeft de zorgprofessional meer inzicht om vast te stellen hoe de bewoner zich op een goede dag gedraagt en in tegenstelling wat hen verdrietig of angstig maakt.

Het bijhouden van deze gedragingen stelt zorgprofessionals in staat om snel en beter in te grijpen. Het simpele voordeel van toegang hebben tot iemands favoriete gedicht bijvoorbeeld kan het verschil maken om ze te kalmeren of op te vrolijken wanneer ze geireteerd of overstuur zijn.

Vaak is het zo dat wanneer mensen met dementie cognitieve achteruitgang beginnen te ervaren, ze moeite kunnen hebben om zichzelf uit te drukken. Dit is waar digitale zorgsystemen de verzorger ook toegang kan bieden tot eventuele wensen of zorgen die de bewoner of familie heeft aangegeven. Dit kan van alles zijn: van religieuze overtuigingen tot cultuur tot wensen voor de toekomst.

Jasmine McFetters, een verzorger bij Bernhard Baron Cottages, heeft technologie omarmd in haar aanpak en zei: 'We hebben een bewoner die psychische problemen en veel angsten heeft. Er is een gebed dat ze graag leest als ze angstig is. Het is echt goed om die informatie beschikbaar te hebben voor alle medewerkers op de afdeling. Het is daardoor nu makkelijker voor bijvoorbeeld een mantelzorger om te communiceren met bewoners met dementie zonder te hoeven proberen informatie uit hen te halen.

Onderzoeksprojecten

Payam Barnaghi is voorzitter van Machine Intelligence Applied to Medicine aan het Imperial College London. Het team van Payam heeft een digitaal platform ontwikkeld om thuisgegevens te verzamelen en te analyseren om mensen met dementie te ondersteunen. Mensen met dementie lopen een verhoogd risico op oa vallen. Deze veroorzaken vaak klinische achteruitgang en mogelijk vermijdbare opnames. Thuismonitoring op afstand van vitale functies met behulp van internet-of-things-technologie kan risicofactoren voor deze gebeurtenissen identificeren - iets dat bijzonder relevant is tijdens de COVID-19-pandemie.

Daarnaast zijn er op video gebaseerde artificiële intelligentie (AI) technologie oplossingen die kunnen detecteren of een personen gevallen is, uit bed wil gaan of bijvoorbeeld de afdeling wil verlaten, met als belangrijkste voordeel dat mensen meer vrijheid hebben. Een ander bedrijf in Australië gebruikt AI-technologie om het niveau van pijn te identificeren waarin iemand met dementie leeft zich bevindt. Het doel is om gedragsonderdrukkende medicatie te verminderen voor mensen die tekenen van uitdagend gedrag vertonen wanneer het wordt veroorzaakt door pijn die ze niet kunnen communiceren.

Uiteindelijk als we het bewustzijn willen vergroten en het stigma willen verminderen dat al veel te lang rond dementie bestaat, dan is de adoptie van technologie een noodzakelijke stap om zo'n utopie te bereiken.

oktober 27, 2021

Other Blogs

PCS

Awards and associations

better-healthcare-award2019
care-england-award
care-sector-award2020
cha-award
cha-award2020
deloitte50-award
health-tech-digital2020-award2020
laing-award
leaders-in-care-award
ncf-award
sca-award
tech-track-award2020