Resources » Latest Blogs
apr 29, 2021

Technologie gebruiken om stress te verminderen in instellingen voor sociale zorg

Gepubliceerd in Care Home Professional, The Journal of mHealth, The Care Home Environment, The Carer UK 

Door Jonathan Papworth, Mede-oprichter en directeur van Person Centred Software 

De laatste cijfers van Health and Safety Executive (HSE) laten zien dat naar schatting zo’n 828.000 arbeiders in het Verenigd Koninkrijk zijn getroffen door werk gerelateerde stress, depressie of angst in 2019/2020. Als je kijkt naar de beroepen in openbare dienstensectoren, zoals gezondheidszorg en sociale zorg, worden daar veel vaker hogere stress-niveaus ervaren dan in andere sectoren.  

Bovendien zijn de belangrijkste factoren die door respondenten zijn genoemd als oorzaak van werk gerelateerde stress, depressie of angst werkdruk: 
- strakke deadlines 
- teveel verantwoordelijkheid 
- gebrek aan ondersteuning van het management 

Voeg daaraan toe de enorme impact van de COVID-19-pandemie die de gezondheids- en sociale zorgsector keihard heeft getroffen. Deze verhoogde stress-triggers onder medewerkers hebben zich gemanifesteerd in slechte en in sommige gevallen ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. 

We beginnen de balans op te maken van de ongekende gevolgen van de pandemie en zetten de eerste stappen naar herstel. The Health Foundation komt met bewijs naar voren over de nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid van het Britse gezondheids- en sociale zorgpersoneel; naar schatting 3 miljoen werknemers. Zo meldde 50% van de 1.000 zorgverleners die in april in het Verenigd Koninkrijk werden ondervraagd dat hun geestelijke gezondheid was verslechterd sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Uit het onderzoek bleek dat zorgmedewerkers tussen 18 en 34 jaar het zwaarst zijn getroffen. Maar liefst 71 procent heeft een verslechtering van hun geestelijke gezondheid gerapporteerd. 

Simpel gezegd, stress is tegenwoordig een van de meest schadelijke effecten in de gezondheidszorg en de sociale zorg. Vooral als we kijken naar de maatschappelijke zorg staan zorgverleners onder enorme druk. Ze moeten veel meer doen dan ze normaal zouden doen om dezelfde kwaliteit van zorg te leveren als voor de pandemie. Bovendien hebben ze niet de luxe om extra tijd te hebben, waarbij de opbouw van werkdruk een belangrijke stressfactor is voor het personeel. 

Voorzorgsmaatregelen voor infectiebeheersing zoals het desinfecteren van aanraakvlakken en het omgaan met families die hun dierbaren niet op afstand kunnen zien zijn slechts enkele van de tijdrovende taken die zorgmedewerkers hebben moeten toevoegen aan hun toch al zware werklast in het afgelopen jaar. Dan zijn er de bewoners die in een isolement zitten en meer tijd en zorg nodig hebben dan degenen die dat niet zijn. Deze intense tijdsdruk houdt geen rekening met het personeel dat de werkdruk op zich heeft moeten nemen van collega's die zich hebben moeten isoleren of om andere reden niet inzetbaar waren. 

Deze ongezonde en onhoudbare niveaus van stress hebben ervoor gezorgd dat het welzijn van het personeel in 2021 een belangrijk aandachtspunt is. Zorgaanbieders moeten doen wat ze kunnen om de werklast van hun personeel te verminderen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. 

Omdat april ‘Stress Awareness Month’ is en het welzijn van het personeel belangrijker is dan ooit tevoren, wilden we aandacht schenken aan de betreffende bovengenoemde statistieken en duurzame technologische oplossingen onderzoeken die deze de komende jaren kunnen helpen verminderen. 

Er is bijvoorbeeld al digitale zorgtechnologie die drie dagen per maand kan besparen op administratieve taken. Sommige technologische oplossingen zijn goed gedocumenteerd vanwege hun vermogen om stress bij het personeel te verminderen door taken te vereenvoudigen en meer tijd vrij te maken voor directe zorg aan bewoners, terwijl de communicatie wordt verbeterd en breder teamwork wordt vergemakkelijkt. Bepaalde technologieën op de markt bieden ook meer openheid en transparantie. Zo was de behoefte aan videobellen tussen familie en bewoners tijdens de pandemie van het grootste belang, en zorgtechnologie heeft die sociale interactie mogelijk gemaakt, waardoor de last van het personeel dat voortdurend telefoontjes van bezorgde familieleden moet beantwoorden, wordt verminderd. 

Het welzijn van het personeel is te allen tijde belangrijk, maar vooral wanneer mensen onder stress staan, en dit is waar technologie een verschil kan maken. Met ons Mobile Care Monitoring-systeem kunnen medewerkers bijvoorbeeld de zorg voor bewoners naadloos en realtime digitaal plannen, vastleggen en monitoren. 

Het mobiele digitale zorgsysteem helpt de tijd te verminderen die nodig is om zorgnotities fysiek te registreren aangezien het personeel informatie direct na het uitvoeren van de zorg kan vastleggen. Daarnaast wordt ook het risico op fouten verkleind door middel van de innovatieve pictogram gestuurde interface. Ook wordt het risico van verlies van informatie geminimaliseerd doordat de gegevens direct ingevoerd kunnen worden. 

Enkele recente casestudies over verzorgingshuizen die gebruikmaken van digitale zorgtechnologie zijn onder meer Wren Hall, een gespecialiseerd verpleeghuis voor dementie in Nottinghamshire. De eigenaresse, Anita Astle is van mening dat de implementatie van digitale zorgtechnologie haar personeel in staat heeft gesteld meer tijd te besteden aan de zorg voor de mensen die ze ondersteunen. "In een wereld waar tijd zo kostbaar is, is de technologie een krachtig hulpmiddel gebleken", zei ze tijdens een recent webinar over de toekomst van verzorgingshuizen. 

Tijdens hetzelfde webinar zeiden Andrew en Carole Geach, CEO's van Shedfield Lodge, een woonzorgcentrum in de buurt van Southampton, dat digitale zorgtechnologie de sleutel was tot een gezonde en veilige werkomgeving voor het personeel. Het paar zei: “Het gaat erom het personeel te informeren over wat je implementeert en hoe het van beter nut voor hen zal zijn. We willen dat ze meer tijd met de bewoners kunnen doorbrengen, daar gaat het vooral om.” 

Naarmate we verder in 2021 komen en verder uit de pandemie komen, moeten zorgverleners in de gezondheids- en sociale zorgsectoren naar technologie kijken om personeel in staat te stellen hun tijd efficiënt en productief te gebruiken. Op dit moment bevinden we ons in een bevoorrechte positie, waardoor we zorgtechnologie tot onze beschikking hebben die de kwaliteit van de zorg voor bewoners aanzienlijk kan verbeteren en tegelijkertijd de stress bij het personeel kan verminderen. 

Als we de stress op de werkplek willen verminderen en de zorgsector een gezondere en leukere werkplek willen maken, is de invoering van technologie uiteindelijk een stap in de goede richting om zo'n utopie te bereiken. 

april 29, 2021

Other Blogs

PCS

Awards and associations

better-healthcare-award2019
care-england-award
care-sector-award2020
cha-award
cha-award2020
deloitte50-award
health-tech-digital2020-award2020
laing-award
leaders-in-care-award
ncf-award
sca-award
tech-track-award2020